Hem -> FAQ ->       

FAQ -Vanligt förekommande frågor och dess svar


 

Är Ailanulhunden en ras eller blandras?

Definitionen av ordet ras är "En grupp individer med liknande egenskaper", så ja Ailanulhunden är en ras om man utgår ifrån ordets/begreppets betydelse i Svenska ordlistan. 

Det är en ras med öppen stambok. 

Om man istället skulle utgå ifrån att vissa föreningar, ex SKK, har patent på ordet "ras"  eller om man utgår ifrån att en ras är en grupop hundar som avlas inom en sluten population så är Lunalian att betrakta som en blandras.

Sammanfattningsvist: Ailanul är både en ras och en blandras. 

Samma sak gäller för Lundaliahunden och Wendyhunden.

Definitionen av ordet ras är "En grupp individer med liknande egenskaper", så ja Ailanulhunden är en ras om man utgår ifrån ordets/begreppets betydelse i Svenska ordlistan. 

Det är en ras med öppen stambok. 

Om man istället skulle utgå ifrån att vissa föreningar, ex SKK, har patent på ordet "ras"  eller om man utgår ifrån att en ras är en grupop hundar som avlas inom en sluten population så är Lunalian att betrakta som en blandras.

Sammanfattningsvist: Ailanul är både en ras och en blandras. 

För alla tre gäller att det är mest beskrivande att säja "En ras" eller "En ras med en öppen stambok". 

Samtidigt är det korrekt att benämna dem som blandras även om det då är mer adekvat att säja "en slags blandras"