<< Tillbaka till huvudmenyn "Projektet"

Projektets syfte

 

Det finns två huvudsyften med projektet och var och en av dessa syften går att bryta ned i mindre delar.

Båda dessa huvudsyften är av samma vikt:

 

* Att bygga och utveckla populationen av Lunalia, Wendy och Ailanul

* Att bedriva avel på ett hållbart sätt 

 

Att bygga populationerna av Lunalia, Wendy och Ailanul fyller syftet att dessa hundar finns.

De har alla en given plats då det finns människor som hittar sin typ av hund bland dessa tre.

 

Från kritiker kommer frågan: Är det inte nog med hundraser?

Det inte handlar om kvantitet, det handlar om kvalitet.

Det finns många fantastiska raser, problemet är att inflytandet av tillvägagångssättet, dvs hur de flesta raser skapades i kombination med stängda stamböcker har allvarliga konsekvenser på hundarnas genetiska variation och deras MHC

Detta går inte att läsa genom att åka till ”andra sidan jorden” och para om man parar inom samma slutna population som dessutom oftast har sin grund i nära släktskapsavel redan från början.

 

Sammanfattningsvis så är syftet med projektet att utveckla dessa tre raser/hundpopulationer och att göra det på ett sätt som, såväl i grunden som i fortsatt avel, främjar genetisk variation. Detta eftersom genetisk variation är en outbytbar förutsättning för hållbarhet och har en dokumenterat bra effekt på såväl fysisk som mental sundhet.

 

Idag har vi den erfarenheten och kunskapen som krävs för att avla mot standard utan att avla inom en sluten population.

Vi har också utvecklat tekniker (funktionsmedicinsk testning samt gentester) för att se till att defekter inte får en så stor spridning inom en ras att vi till slut måste välja att avla på individer som har defekter/ funktionsnedsättningar eller med stor sannolikhet bär på defekter och paras med hundar där sannolikt bär på samma defekt/funktionsnedsättning i sin genotyp.