Hem -> FAQ ->        *

FAQ -Vanligt förekommande frågor och dess svar


 

Varför avla med öppen stambok?

Vår kultur att till nästan vilket pris som helst avla inom slutna populationer är mycket skadlig för tamhunden. 

Det går inte att minska inavelsgraden i en sluten population. De ansträgningar som görs leder endast till att ökningstakten går lite långsammare. 

Avel inom sluten population är inte längre nödvändig. Detta eftersom det idag finns  så mycket kunskaper om arvsgången hos olika egenskaper (mentala, exteriöra, hälsomässiga) samt metoder för funktionsmedicinsk testning (ex röntgen, ögolysning och inte minst DNA-testning. Det är, med andra ord, fullt möjligt att avla mot en standard utan att kompromissa med den genetiska variationen som behövs för att tamhunden inte ska fortsätta bli sjukare och sjukare.