Hem -> FAQ ->       

FAQ -Vanligt förekommande frågor och dess svar


 

I vilka grenar kan jag tävla med en ALW-ras med tanke på att det inte är en SKK-registrerad ras?

ALW-raserna (Ailanul-, Lunalia- och Wendy-hundarna) tas fram oberoende av SKK och så kommer det förbli för att tanken är att de ska vara skyddade från inavel (som det ju blir när man avlar inom sluten population), konsekvenserna av konkurrensbedömningar på utställning mm. 

 

Detta gör att även om myndigheter, försäkringsbolag, vetenskapen och vår ordbok klassar dem som just raser så klassas de som blandrashundar i SKK-sammanhang. 

I praktiken betyder det att du inte kan ställa ut din ALW-hund på utställningar som SKK har och att du heller inte kan tävla/avge prov i bruksgrenarna inom SBK (undantag patrull eftersom flera av hemvärnets patrullhundar är just icke SKK-registrerade hundar). 

 

Men vad KAN man göra med en ALW-hund i fråga om utbildning eller att avge prov/tävla?

 

Du kan låta hunden utbildas till: 

 

*Alla typer av terapihundar och assistanshundar förutom ledarhund (Ledarhundsutbildningen tar fn endast emot Retrievers, Schäfrar och 

 

*Tjänstehund, Polisen

 

*Tjänstehund, hemvärnet (Räddningshundar samt Bevakningshundar (patrull) 

 

* Mögelhundsutbildning

 

* Specialsökshund 

 

Du kan tävla/avge prov i följande grenar i följande regi: 

 

* Bruksgrenarna inom SHK (Spår och Sök)

* Tävlingslyndad (SKK/SBK och SHK) 

* Agility

*Freestyle

*Nosework

*Rallylydnad

*mm

 

Mentaltest som du kan göra: 

BHP