<<-Tillbaka till huvudmeny, Lunalia

Hälsa, Lunaliahundar

 

Det finns i skrivandets stund (Aug 2021) finns det 56 Lunaliahundar. Dessa är mellan 1 år till drygt 13 år gamla.

Det är en för liten grupp för att ännu kunna lämna tillförlitlig statestik, men här nedan redovisas de sjukdomar/defekter som har förekommit hos 3 eller fler individer, vad vi hittills vet om livslängd samt detaljer som rör reproduktion. 

 

 

Navelbråck:

3 individer har navelbråck av den mildaste formen (bråckport upp till 2 mm)

Undersökt av veterinär (vid besiktning som valpar) som i samtliga fallen bedömde att operation inte är nödvändig eller kommer att bli nödvändig. 

 

HD:

3 individer är diagnosterade med HD, varav 1 har symtom.

Lunaliahundar röntgas (höfter och armbågar)på rutin i samband med utvärdering (dvs inte bara om det finns anledning att misstänka HD/ED)

Parning och valpning:

Bra drifter (parningsvillighet) hos både tikar och hanar som har vart med om det. 

Det är tydligt att tikar ur Vintras linje är mer kräsna än Hedda och det har hänt mer än en gång att hanen behövts bytas ut. Det kan såklart störa det praktiska men på längre sikt kan det ses som en fördel att tikarna kan diskriminera. 

Den första Lunaliahunden är född genom kejsarsnitt, men där var modern inte en Lunaliahund. 

De andra har föds normalt. 

En kull har varit så tidig att den räknades som prematur.

 

Förmåga att ta hand om valpar:

Hittills mycket god

 

Valpdödlighet: 

Ingen Lunaliahund har ännu fötts stilla eller dött som valp.

 

 

Livslängd:

Att räkna ut medellivslängd är idag svårt dels pga av otillräckligt antal individer och att projektet är förhållandevist ungt

Bland de Lunaliahundar som finns idag (Aug 2021) har tre hundar hunnit gå vidare.

Vilja blev 13 år

Elsa blev 11 år

Bodil blev 12 år