Genetik

 

Genetik är ärftlighetslära. 

Studiet om arvsmassans (genomets) uppbyggnad och funktion samt förändringar i generna

Obs!

Denna sida är under konstruktion varför några av länkarna ännu inte fungerar.