Hem -> Avel ->

De olika rötterna

 

´

Populationen ALW-hundar leder alla tillbaka till olika "huvudrötter" vars namn representeras av den första tiken som blev mamma till den roten/linjen. 

Idag finns två sådana rötter/linjer;

Vintras rot och Heddas rot (Se längre ner)

Den tredje roten  skapas uppskattningsvis runt 2025

De kullarna som finns idag går antingen tillbaka till en av dessa rötter eller till båda.

Det är en oerhört viktig del av avelstrategin att endast en minoritet av kullarna leder tillbaka till båda (så småningom alla) rötterna. i annat fall skulle alla ALW-hundar snabbt bli släkt med varandra. 

Vintras rot

Vintras rot startade år 2005 när Vintra födde den första Lunaliahunden. 

I dagsläget (Aug 2021) har den roten kommit som längst 4 generationer. 

Följande kullar är komna endast ur den roten: 

 

Barmerah (Verah X Bamse)

Moris-kullen (Doris X Mozart)                      

Chera (Chili X Verah)                                            

Verli (Verah X Chili)                                    

Vidas (Vilja X Midas)                                    

Vizor (Vilja X Izor)                                          

Vindak (Vintra X Kodak)                                 

Heddas rot

Heddas rot startades 2017 när Hedda födde sin första kull.

I dagens läge har denna rot kommit 2 generationer

Följande kullar är komna endast ur Heddas rot:

 

Torda-kullen (Torro x Hedda)                          

Hedolas (Hedda X Legolas)                             

Hedro (Hedda x Perro)   

 

Möten mellan Vintras rot och Heddas rot

Heddas rot startades 2017 när Hedda födde sin första kull.

I dagens läge har denna rot kommit 2 generationer

Följande kullar är komna endast ur Heddas rot:

 

Hedus-kullen

Manferah-kullen                                

 

Den tredje roten

Den tredje roten skapas uppskattningvis runt år 2025