<< Tillbaka till huvudmenyn för Avel

 

Inmönstring och utmönstring av gener

Anser du att din hund är en så pass balanserad, och till dagens samhälle anpassad, individ att du vill ha en valp eller två (direkt eller från framtida generationer) från din hund? 

Det kan vara att du har en hund av en ras men att du blivit smärtsamt medveten om att COI (inavelsgraden) hos de flesta raser motsvarar en halvsyskonparning eller värre och därför funderar på om det eventuellt vore bättre att titta åt annat håll än inom den slutna populationen. 

Det kan också vara att du har en hund som har släktskap till flera av dessa raser. 

Det finns andra utvärderingssystem och andra sätt att stabilisera egenskaper än att para hundar som är nära släkt. Om det inte är det som är framtidens hundavel går vi en dyster framtid till mötes med fortsatt nedgradering av hundars hälsa och vitalitet/fitness/longivity. 

När SKK skriver inavelsgrad om det som bara är inavelsökningen just nu,

När rasens presentation anger hur gamla de äldsta i rasen blir som medellivslängd (oavsett försäkringsbolagens statsestik) så kan man ibland ana att något är riktigt på tok. Man liksom glömde en av de grundstenar som alltid tidigare var praxis, nämligen outcross. 

Inom nyttodjursuppfödningen skulle man aldrig någonsin kunna hålla ex 2000 grisar i ett grisstall om grisaarna var av lantras, Det skulle räcka att man får in en ganska harmlös infektion så skulle man behöva betala allt för många veterinärräkningar och kanske förlora delar av beståndet. Skulle det vara en bara lite värre typ av infektion och att man just då har väldigt många suggor som har små spädgrisar...ja, då skulle mycket väl företaget kunna gå i konkurs, 

Våra hundar lever inte så nej, men det är ingen anledning till att inte göra det vi kan. 

Nej, inte heller det blir 100% utan att någon individ alls får en sjukdom eller missbildning.

Men kan vi åstadkomma en nämnvärd förbättring  och samtidigt ha utvärderingsverktyg för avkommebedömningar som gör att vi KAN förutsäga inom vilket spann av styrkor och uttrycki olika "hundegenskaper" hamnar, vilket spann hunden hamnar i storlek, hur pälsen kommer behöva skötas och att hunden ska ha en exteriör som främjar funktion,  ja då är det ju absolut värt det. 

 

Om din hund är av en ras som tillhör GRUPP 1, GRUPP 5 eller GRUPP 9, flera av raserna och även fler än en av dessa grupper så är det möjligt att det skulle passa våran standard på de hundar vi använder utiofrån och att vi är  intresserade av att utvärdera din hund. 

Utifrån det kan vi ev hitta rätt individ att paras med  din hund (oavsett om du har tik eller hanhund) om resultatet av vad utvärderingen säjer att kullmedelvärdet till klart övervägande del stämmer in på spannet som både Ni och Vi eftersträvar i vår avel såväl som den enskilda hunden. 

 

Vill du veta mer så hör av dig till ildiko på i@viljashundskola.se eller ring (inte SMS) 076-716 24 20