Hem -> FAQ ->        *

FAQ -Vanligt förekommande frågor och dess svar


 

Vad kostar en ALW-hund? 

Inköpspriset/köpeskillingen på en ALW-hund är 12.000 SEK respektive 18.000 SEK beroende på vilket kontrakt hunden köps med (det försnämnda är ett kontrakt med avelstillägg) medan det andra är ett standardkontrakt. 

Varför kan en Ailanul inte få en päls som en långhårig Lunaliahund eller Wendy?

Jag har ibland fått frågan varför en Ailanul inte kan få en päls som växer lång på hela kroppen. Om det inte skulle kunna "poppa upp" ibland eftersom de kan ha släktingar som har sådan päls. 

Svaret är att det kan inte hända eftersom anlaget är dominant. Endast en hund med sådan päls ("klipp-päls)  kan få valpar som har den pälsen och sådana hundar blir inte föräldrar till Ailanulvalparna. 

Om exempelvis Ossiana (mamma till Ossias-kullen) fått anlaget för lång päls över hela kroppen av sin mamma Verah så skulle hon själv ha den pälsen. Det går alltså inte att bära på den dolt. 

Däremot kan en hund med klipp-päls (som ex, en Lunaliahund av pälsvarianten långhår) bära på anlag som ger "vanlig päls" som ju Verah gör, i annat fall skulle hon inte kunnat få valpar med "vanlig" päls oavsett hane. 

Är Wendyn och Långhårsvarianten av Lunaliahundar att räkna som allergivänliga?

Vissa säjer att det finns allergivänliga hundar/raser och andra säjer att det inte finns det. 

Vilka har rätt och varför går svaret på den frågan åt olika håll? 

Det finns 2 olika saker som påverkar hur allergivänlig en hund är:

 

1. Om hunden fäller så pass mycket att den sprider rikligt av sitt allergen till omgivningen. 

2.  Hur mycket/litet allergen en hund har överlag och om hen har mycket eller litet av just det allergenet/ de allergenen som en specifik människa är allergisk mot.

 

Den som bara orienterar sig efter faktor 1 kommer säja att det absolut finns allergivänliga och icke-allergivänliga raser. 

Den som bara orienterar sig efter faktor 2 kommer säja att det absolut inte finns några raser som är mer allergivänliga än andra.

Den första säjer att det beror på ras (pälstyp) och den andra säjer att det beror på individ.

Sanningen är förstås att båda faktorerna påverkar och att vi, om vi vill vara riktigt säker på att få en allergivänlig hund, ska orinetera oss både efter ras (pälstyp) och individ (hur mycket allergen den aktuella individen har och om dessa allergen. 

 

Att svara på om Wendyn och/eller långhårsvarianten av Lunaliahund är allergivänlig går bara att göra utifrån den första faktorn. Och utifrån den ligger långhårsvarianten av Lunaliahundar mycket bra till och Wendyhunden så bra en hund kan ligga till. 

 

Den andra faktorn är dock individuell och där kan hundarna skilja sig jättemycket inom en och samma kull. 

Det finns tester som man kan göra på hundar och sig själv för att jämföra och se hur stor sannolikheten är att man ska tåla en viss individ. 

Allergen

Är man mer än något allergisk mot pälsdjur/ hundar i allmänhet kan det vara värt att hitta en uppfödare som går med på att testa individerna i en viss kull för att göra en god matchning. 

Men även vad gäller personer som bara har en liten tendens till allergi är det en god ide att välja en ras/hundtyp som inte fäller nämnvärt. 

Wendyhunden är expempel på en hund som fäller så lite en hund kan fälla. Andra exempel är pudel, Havanaiser, Portugisisk vattenhund och Lagotto. Det finns dock många mer. 

Lunaliahundar av päls-varianten långhår är exempel på hundar som kan fälla periodvis, men mycket mindre än de flesta hundar och nästan inte alls om man klipper dem kort några gånger per år eftersom pälsen då förnyas i första hand genom att växa istället för att fälla (så fungerar inte pälsen på ex en Schäfer eller en Golden retriever). Andra exempel på hundar i den "päls-kategorin" som periodvius fäller men inte alls så mycket som de flesta hundar är Bearded Collie, Schapendoes, Tibetansk terrier och PON. 

Som exempel på hur allergen-mängden kan variera,  se Wendyhundarna Winona, Lillebror och Elton som är födda i samma kull. Deras tester är analyserade via det svenska företaget Allergenius

  

ELTON

 

LILLEBROR

WINONA

Oavstående bilder på dessa hundars analyser är tagna från mitt konto (ildiko Algemo) på Allergenius hemsida. 

Här nedan förljer deras förklaring om hur man ska läsa/tolka analyserna samt att en som människa kan lämna ett test för att se vilka allergener som man är mest känslig för hos hund och därmed kunna göra en bra matchning ur allergisynpunkt.  

 

"Du har just genomfört vårt nya allergentest som visar förekomsten av Can f 1, Can f 3, Can f 4 och Can f 6 i pälsen. Här kan du enkelt se hur mycket allergen dina prover innehåller jämfört med provresultaten från de hundar vi hittills testat. Vi har valt att genomföra provtagningen i huden/pälsen eftersom vi anser att det ger bäst bild av de allergener som hunden för med sig och blir luftburna och därmed orsakar allergisk reaktion när hundallergiker andas in dem.

Dina testade värden i boxarna under graferna kan jämföras med värdena i graferna. Ett värde i den lägre delen av skalan innebär mindre allergen, dvs mindre allergiframkallande än ett resultat med högre värden.

Skalan i graferna är indelad i fyra grupper om 25% vardera av samtliga testade hundar. Det gröna fältet visar de 25% som har lägst allergennivå och det röda fältet innehåller de med de 25% högsta nivåerna.

De högsta värdena som anges i staplarna är de som uppmäts på vår ordinarie mätskala. Om ett provsvar visar något av dessa värden kan det verkliga värdet vara högre (i vissa fall upp till flera 1000 ng/mL). Motsvarande gäller om ett provsvar visar samma som det lägsta värdet i någon av staplarna, då kan det verkliga värdet vara lägre än det angivna.

I pälsen finns allergenet Can 1, Canf 3, Can f 4 och Can f 6.

Can f 2 finns endast i hundens saliv och Can f 5 endast i urinen hos icke kastrerade hanhundar. Är man allergisk mot dessa allergen bör man undvika hundens saliv, respektive urin ifrån icke kastrerade hanhundar.

Can f 3 värden under 60 är låga värden för just det allergenet och återfinnes i 50% av de hundar som testats. Det står därför < 60 i två kolumner.

Det allergen flest personer reagerar mot är Can f 1. Vi rekommenderar därför att man generellt främst tittar på Can f 1.

En hundallergisk person kan även genomföra ett allergiprofiltest (Allergenius®Human Allergiprofiltest). Det ger god hjälp till att kunnna "matcha" testresultaten och hitta den bäst passande hunden.

Pälsprovet visar förekomsten av allergen på den begränsade yta som skapas av provtagningsmallen vid testtillfället. Den totala mängd allergen hunden har i pälsen är beroende av hundens totala pälsyta. Ju större hund desto större hudyta och därmed större mängd allergen.

Graferna för Can f 1 och Can f 3 är baserade på ca 1500 testade hundar medan statistiken för Can f 4 och Can f 6 är mera begränsad och kan därför förväntas ändras allteftersom vi testar flera hundar."

 Hur vet ni att Wendysarna får den pälsen som anges i standarden när släktingarna till en Wendyhund kan ha olika päls?

Genom val av föräldrardjur och inte minst val av kombinationer av föräldrardjur så påverkar man hundens egenskaper, däribland de exteriöra egenskaperna såsom exempelvis päls. 

För att kunan styra det behöver man förstå hur de olika egenskaperna nedärvs och rätta sig efter det. 

Det finns i huvudsak 3 anlag  och i huvudsak därför 3 faktorer som gör att det går att förutbestämma att Wendyns päls hamnar inom det spoannet som nämns i standarden: 

 

1. Lång päls över hela kroppen (dvs inklusive skägg, mustacher och lång päls på benen mm) har sin grund i genen RSPO2. Den genen/ det anlaget är dominant över "vanlig päls". 

Bland de två föräldrarna till en Wendykull har minst en utav föräldrarna denna gen i dubbel upplaga varav alla valpar blir antingen homosygota eller heterosygota för anlaget och i båda dessa fall får det uttryckt i sin fenotyp. 

 

Fortsättning följer..... 

 

Är Wendyhunden en ras eller blandras?

Definitionen av ordet ras är "En grupp individer med liknande egenskaper", så ja Wendyhunden är en ras om man utgår ifrån ordets/begreppets betydelse i Svenska ordlistan. 

Det är en ras med öppen stambok. 

Om man istället skulle utgå ifrån att vissa föreningar, ex SKK, har patent på ordet "ras"  eller om man utgår ifrån att en ras är en grupop hundar som avlas inom en sluten population så är Lunalian att betrakta som en blandras.

Sammanfattningsvist: Wendyhunden är både en ras och en blandras. 

Samma sak gäller för Lunaliahunden och Ailanulhunden.

För alla tre gäller att det är mest beskrivande att säja "En ras" eller "En ras med en öppen stambok". 

Samtidigt är det korrekt att benämna dem som blandras även om det då är mer adekvat att säja "en slags blandras"

 

Är Ailanulhunden en ras eller blandras?

Definitionen av ordet ras är "En grupp individer med liknande egenskaper", så ja Ailanulhunden är en ras om man utgår ifrån ordets/begreppets betydelse i Svenska ordlistan. 

Det är en ras med öppen stambok. 

Om man istället skulle utgå ifrån att vissa föreningar, ex SKK, har patent på ordet "ras"  eller om man utgår ifrån att en ras är en grupop hundar som avlas inom en sluten population så är Lunalian att betrakta som en blandras.

Sammanfattningsvist: Ailanul är både en ras och en blandras. 

Samma sak gäller för Lundaliahunden och Wendyhunden.

Definitionen av ordet ras är "En grupp individer med liknande egenskaper", så ja Ailanulhunden är en ras om man utgår ifrån ordets/begreppets betydelse i Svenska ordlistan. 

Det är en ras med öppen stambok. 

Om man istället skulle utgå ifrån att vissa föreningar, ex SKK, har patent på ordet "ras"  eller om man utgår ifrån att en ras är en grupop hundar som avlas inom en sluten population så är Lunalian att betrakta som en blandras.

Sammanfattningsvist: Ailanul är både en ras och en blandras. 

För alla tre gäller att det är mest beskrivande att säja "En ras" eller "En ras med en öppen stambok". 

Samtidigt är det korrekt att benämna dem som blandras även om det då är mer adekvat att säja "en slags blandras"

Är Lunaliahunden en ras eller en blandras?

Definitionen av ordet ras är "En grupp individer med liknande egenskaper", så ja Lunaliahunden är en ras om man utgår ifrån ordets/begreppets betydelse i Svenska ordlistan. 

Det är en ras med öppen stambok. 

Om man istället skulle utgå ifrån att vissa föreningar, ex SKK, har patent på ordet "ras"  eller om man utgår ifrån att en ras är en grupop hundar som avlas inom en sluten population så är Lunalian att betrakta som en blandras.

Sammanfattningsvist: Lunaliahunden är både en ras och en blandras. 

Samma sak gäller för Wendyn och Ailanul. 

Definitionen av ordet ras är "En grupp individer med liknande egenskaper", så ja Ailanulhunden är en ras om man utgår ifrån ordets/begreppets betydelse i Svenska ordlistan. 

Det är en ras med öppen stambok. 

Om man istället skulle utgå ifrån att vissa föreningar, ex SKK, har patent på ordet "ras"  eller om man utgår ifrån att en ras är en grupop hundar som avlas inom en sluten population så är Lunalian att betrakta som en blandras.

Sammanfattningsvist: Ailanul är både en ras och en blandras. 

Samma sak gäller för Lundaliahunden och Wendyhunden.

För alla tre gäller att det är mest beskrivande att säja "En ras" eller "En ras med en öppen stambok". 

Samtidigt är det korrekt att benämna dem som blandras även om det då är mer adekvat att säja "en slags blandras"

*

*