<< Tillbaka till huvudmeny, Genetik 

 

MHC (major histocompatibility complex)


Runt varje cell finns ett cellmembran som har i uppgift att släppa in det som cellen behöver och hålla ute det som cellen inte behöver och inte minst det som är skadligt för cellen. 

Skyddet som finns för att hindra patogener (virus, bakterier mm) att tränga in i cellen utgörs av ett komplex -MHC

MHC går att beskriva som en kod eller ett lösenord som man måste ha för att, som främmande objekt, få komma in i cellen. 

Precis som med lösenord i allmänhet är det så att ju mer kompicerat det är dessto svårare är det för obehöriga att komma in i cellen. 

Patogener har vanligtvis en snabb reproduktionscykel och blir ganska snabbt bättre och bättre "hackers". Ett effektivt virus (som exempel) är ett virus som inte bara lätt kan ta sig till organismen utan också är bra på att knäcka dessa koder/"lödenord". 

 

Ju mer genetisk variation en individ har desto mindre komplext blir denna kod. 

Detta är anledningen till ju högre genetisk variation en individ har desto bättre immunförsvar. Det blir helt enkelt svårare för patogener att knäcka koder och ta sig in i cellerna.

 

När man talar om att genetisk variation ger bättre hälsa så syftar man vanligtvis på att genetisk variation ger en lägre frekvens av genetisk överförbara defekter. Det stämmer eftersom de flesta genetiskt överförbara sjukdomar och defekter nedärvs recessivt eller polygent.

Men ännu en faktor till att individer med hög genetisk variation uppvisar bättre hälsa är att de överlag har ett mycket bättre skydd mot infektioner av olika slag. 

Det är framförallt av den anledningen man måste använda sig av korsningprogram när det kommer till storskalig produktionsvel. Det skulle absolut inte gå att hålla ex 2000 grisar avlade inom sluten population i ett och samma grisstall. De skulle bli för stort bortfall i form av sjukdom och död.