Populationen

 


                                           Här presenteras populationen från olika vinklar

 

Den totala populationen(alla ALW-hundar som är födda hittills) utifrån ursprung till de olika rötterna

Populationen ALW-hundar leder alla tillbaka till olika "huvudrötter" vars namn representeras av den första tiken som blev mamma till den roten/linjen. 

Idag finns två sådana rötter/linjer;

Vintras rot och Heddas rot.

Den tredje roten  skapas uppskattningsvis runt 2025

De kullarna som finns idag går antingen tillbaka till en av dessa två rötter eller till båda.

Det är en minoritet (endast 2 av 12 kullar) som är släkt med båda rötterna eftersom en hela tiden behöver ligga steget före och se till att det finns hundar som är obesläktade med varandra.  

 

 


Bamerah-kullen 
(Bamse X Verah)                   VINTRAS rot/linje

 

Torda-kullen (Torro x Hedda)                          HEDDAS rot/linje

 

Moris-kullen (Doris X Mozart)                         VINTRAS rot/linje

 

Hedus (Hedda X Fokus)                                  HEDDAS rot/linje

 

Manferah (Manfred X Verah)                           VINTRAS rot/linje och HEDDAS rot/linje

 

Hedolas (Hedda X Legolas)                             HEDDAS rot/linje och VINTRAS rot/linje

 

Hedro (Hedda x Perro)                                   HEDDAS rot/linje  och VINTRAS rot/linje

 

Chera (Chili X Verah)                                     VINTRAS rot/linje           

 

Verli (Verah X Chili)                                        VINTRAS rot/linje

 

Vidas (Vilja X Midas)                                       VINTRAS rot/linje

 

Vizor (Vilja X Izor)                                          VINTRAS rot/linje

 

Vindak (Vintra X Kodak)                                   VINTRAS rot/linje

 

 

Om du vill titta på släktskapet ur ett närmre perspektiv så kan man gå in på respektive kull och se deras stam. 

Sidan är under kontruktion varför inte alla kullar är presenterade ännu.

Om du är intresserad av  en kull som inte hunnit bli presenterad ännu kan du alltid maila och fråga! Se kontakt >>

 

Den totala populationen (alla ALW-kullar som är födda hittills) i siffror

Typ/ ras                               Antal individer         Fördelat på antal kullar  
Lunalia  56  10
Wendy  11 (14`)  2
Ailanul  0  0
Totalt  67 (70*)  

 

* 3 valpar har fötts stilla

Lunalia-kullar

 

Moris-kullen (Doris X Mozart)

Hedus (Hedda X Fokus)

Manferah (Manfred X Verah)

Hedolas (Hedda X Legolas)

Hedro (Hedda x Perro)

Chera (Chili X Verah)

Verli  (Verah X Chili)

Vidas (Vilja X Midas)

Vizor (Vilja X Izor)

Vidak (Vintra X Kodak) 

 

 

 

Wendy-kullar

Bamerah-kullen (Bamse X Verah)

Torda-kullen      (Torro x Hedda)

 

Ailanul-kullar

Den första Ailanul-kullen kommer födas någon gång kring årsskiftet 2021/2022