Hem -> FAQ ->        *

FAQ -Vanligt förekommande frågor och dess svar


 

 Hur vet ni att Wendysarna får den pälsen som anges i standarden när släktingarna till en Wendyhund kan ha olika päls?

Genom val av föräldrardjur och inte minst val av kombinationer av föräldrardjur så påverkar man hundens egenskaper, däribland de exteriöra egenskaperna såsom exempelvis päls. 

För att kunan styra det behöver man förstå hur de olika egenskaperna nedärvs och rätta sig efter det. 

Det finns i huvudsak 3 anlag  och i huvudsak därför 3 faktorer som gör att det går att förutbestämma att Wendyns päls hamnar inom det spoannet som nämns i standarden: 

 

1. Lång päls över hela kroppen (dvs inklusive skägg, mustacher och lång päls på benen mm) har sin grund i genen RSPO2. Den genen/ det anlaget är dominant över "vanlig päls". 

Bland de två föräldrarna till en Wendykull har minst en utav föräldrarna denna gen i dubbel upplaga varav alla valpar blir antingen homosygota eller heterosygota för anlaget och i båda dessa fall får det uttryckt i sin fenotyp. 

 

Fortsättning följer.....