Hem -> FAQ ->        *

FAQ -Vanligt förekommande frågor och dess svar


 

Vad kostar en ALW-hund? 

Inköpspriset/köpeskillingen på en ALW-hund är 12.000 SEK respektive 18.000 SEK beroende på vilket kontrakt hunden köps med (det försnämnda är ett kontrakt med avelstillägg) medan det andra är ett standardkontrakt.