<< Tillbaka till huvudmeny, Genetik 

                                           

Homozygot och Heterozygot

Varje egenskap hos hunden bestäms av en eller ibland flera av dessa anlagspar där det ena anlaget i paret alltid kommer från modern och det andra från fadern.

Om båda anlagen i anlagsparet har samma information, ex ”svart pälsfärg” säjer vi att hunden är homozygot för egenskapen (homo=lika)

Om anlagen säjer olika saker, den ene kanske säjer ”svart pälsfärg” och den andre säjer ”brun pälsfärg” säjer vi att hunden är heterozygot för den egenskapen (hetero=oli