<< Tillbaka till huvudmenyn "Projektet"

 

De är både blandraser och raser.

De är inte mer av det ena eller mer av det andra. 

 

Varför är det en blandras?

Populationerna Lunalia, Wendy och Ailanul inte bara skapade genom avel över rasgränserna, stamboken fortsätter att vara öppen. Minst en linje av varje "rot" av ALW-trädet fortskrider genom konstant utavel, i annat fall skulle man, när man parar de andra linjerna med en linje från en annan "rot" av ALW-trädet snabbt få en population där det inte finns några hundar som inte är släkt med alla andra ALW-hundar. 

Avel som bedrivs på detta sätt, dvs genom att aldrig stänga in populationen är avel mellan rasgränser. 

En ras med en öppen stambok på det viset som är aktuellt här definieras som blandras av ex föreningen SKK här i Sverige. 

 

Varför är det en ras?

Definitionen av ordet "ras" är "En grupp individer med liknande ärftliga egenskaper".

Rasbegreppet (inom djurvärlden) behandlar de fall då människor varit inblandade i att denna grupp individer har en viss profil av egenskaper. Männsikor har satt en standard, stambokför djuren och fortsätter avla mot standarden (selektiv avel).

Om/när det uppkommer i naturen att en  grupp inom en art får en bviss profil av egenskaper så talar man istället om underart. Underart är när naturen sett till, exempelvis genom geografisk begränsning, sett till att en viss grupp inom en art har fått sin egen profil av egenskaper som är typiska för just den gruppen. 

 

Finns det någon ideell hundförening i Sverige som står över Svenska akademins ordbok eller ändra på teminologin inom biologin eller andra vetenskapliga dicipliner? 

Nej

De kan dock välja vilka raser som är medlemmar av föreningen precis som de som styr rasernas utveckling kan välja att ha målet att deras ras ska ingå i föreningen. 

 

Sammanfattningsvis: 

Lunalian, Wendyn och Ailanul är raser med öppna stamböcker. 

Från myndighetshåll (SJV) registreras de numera som Lunalia, Wendy eller Ailanul

Men de är inte en SKK-registrerade raser. Det finns heller ingen ambition att få dem till SKK-registrerade raser eftersom det skulle strida mot projektets syfte och tillvägagångssätt om vi skulle begränsa möjligheterna till att leva upp till naturens behov av genetisk variation.