<< Tillbaka till huvudmeny, Projektet

 

Tillvägagångssätt


 

Vem kan bli förälder till en Lunalia, Wendy eller Ailanul?

 Lunalia

En hund som kan bli förälder till en Lunalia-kull är en hund som, i tillräckligt hög grad själv visar upp och högst sannolikt, i tillräckligt hög grad, bär på de egenskaper som motsvarar standarden för Lunalia.

Med egenskaper syftas här på såväl mentala som exteriöra egenskaper.

Genom den utvärderingen som beskrivs längre fram i detta kapitel (”Tillvägagångssätt”) kommer det fram i huvudsak två viktiga saker:

 

* I hur stor grad hunden själv motsvarar standard (till genotyp och fenotyp)

 

* Med vilken/vilka av de andra potentiella föräldradjuren hunden kan kombineras med (paras med) för att valparna ska hamna inom spannet för standarden.

 

Aveln på Lunaliahunden sker alltså genom att hitta individer (inom ALW populationen och utanför) som i tillräckligt hög grad själv har och bär på de egenskaper som efterfrågas och para den hunden med en hund som dels själv motsvarar standard i tillräckligt hög grad och dels att den hunden kombineras med en hund som, tillsammans med den aktuella hunden, ger bästa möjliga resultat.

 

Bland de hundar som utvärderas för att bli en potentiell förälder till en Lunalia-kull finns:

 

*Lunaliahundar

 

* Ailanul (framöver, eftersom den första Ailanul-kullen ännu inte är född)

 

* Hundar födda utanför projektet som tillhör Rasgrupp 1, Rasgrupp 5 eller både och.

 

Wendy

En hund som kan bli förälder till en Wendy-kull är en hund som, i tillräckligt hög grad, själv visar upp och högst sannolikt, i tillräckligt hög grad, bär på de egenskaper som motsvarar standarden för Wendy.

Med egenskaper syftas här på såväl mentala som exteriöra egenskaper.

Genom den utvärderingen som beskrivs längre fram i detta kapitel (”Tillvägagångssätt”) kommer det fram i huvudsak två viktiga saker:

 

* I hur stor grad hunden själv motsvarar standard (till genotyp och fenotyp)

 

* Med vilken/vilka av de andra potentiella föräldradjuren hunden kan kombineras med (paras med) för att valparna ska hamna inom spannet för standarden.

 

Aveln på Wendyn sker alltså genom att hitta individer (inom ALW populationen och utanför) som i tillräckligt hög grad själv har och bär på de egenskaper som efterfrågas och para den hunden med en hund som dels själv motsvarar standard i tillräckligt hög grad och dels att den hunden kombineras med en hund som, tillsammans med den aktuella hunden, ger bästa möjliga resultat.

 

Bland de hundar som utvärderas för att bli en potentiell förälder till en Wendy-kull finns:

 

* Wendyhundar

 

* Lunaliahundar

 

* Hundar födda utanför projektet som tillhör Rasgrupp 1, Rasgrupp 9 eller både och.

 

Ailanul

En hund som kan bli förälder till en Ailanul-kull är en hund som, i tillräckligt hög grad, själv visar upp och högst sannolikt, i tillräckligt hög grad, bär på de egenskaper som motsvarar standarden för Ailanul.

Med egenskaper syftas här på såväl mentala som exteriöra egenskaper.

Genom den utvärderingen som beskrivs längre fram i detta kapitel (”Tillvägagångssätt”) kommer det fram i huvudsak två viktiga saker:

 

* I hur stor grad hunden själv motsvarar standard (till genotyp och fenotyp)

 

* Med vilken/vilka av de andra potentiella föräldradjuren hunden kan kombineras med (paras med) för att valparna ska hamna inom spannet för standarden.

 

Aveln på Ailanul sker alltså genom att hitta individer (inom ALW populationen och utanför) som i tillräckligt hög grad själv har och bär på de egenskaper som efterfrågas och para den hunden med en hund som dels själv motsvarar standard i tillräckligt hög grad och dels att den hunden kombineras med en hund som, tillsammans med den aktuella hunden, ger bästa möjliga resultat.

 

Bland de hundar som utvärderas för att bli en potentiell förälder till en Ailanul-kull finns:

 

*Ailanul-hundar (framöver eftersom de första ej är födda ännu)

 

* Lunaliahundar

 

* Hundar födda utanför projektet som tillhör Rasgrupp 1, Rasgrupp 5 eller både och.

 

 

Sammanfattningsvis och några fler saker som är värt att nämna

Det sker och kommer ske ett utbyte av potentiella föräldradjur inom de 3 olika raserna/hundtyperna

Att en Lunaliahund kan bli förälder till en Wendy-kull eller en Ailanul-kull betyder absolut inte att alla Lunalia-hundar som, i övrigt är lämpliga för avel, kan bli förälder till en Wendy-kull eller en Ailanul-kull.

 

Att en Ailanul-hund kan bli förälder till en Lunalia-kull betyder absolut inte att alla Ailanul-hundar som, i övrigt är lämpliga för avel, kan bli förälder till en Lunaliakull.

Och bland de Ailanul-hundar som kan tänkas vara potentiella föräldrar till en Lunaliakull är alla av pälsvarianten Semi (och inte korthår).

 

En Wendy-hund blir aldrig förälder till en Ailanul-kull, men kommer eventuellt i undantagsfall kunna bli förälder till en Lunaliakull. Det är i skrivandets stund inte bestämt om den möjligheten kommer att finnas, bara att om den kommer finnas så kommer det ske extremt sällan framförallt av den anledningen att avsaknaden av underull är ofullständigt dominant, en Lunaliahund ska ha underull och jag vill med handen på hjärtat kunna säja att en Lunaliahund klarar av väldigt hårt/kallt väder.

 

 

Vad gäller de hundar födda utanför projektet (hundar från de rasgrupper som nämns): är det långt ifrån så att alla de raserna som tillhör en viss rasgrupp kan användas. Och långt ifrån så att alla inom en viss ras kan användas.

Detta för att det är långt ifrån så att alla dessa raser har de egenskaper som söks och långt ifrån att alla individer tillhörande en ras som skulle kunna vara aktuell motsvarar kriteriernas i tillräckligt hög grad.

 

Det finns alltså inget ”rasrecept” på ALW-hundar, utan man avlar i första hand på en viss profil av egenskaper (som motsvarar en viss standard), däremot finns dessa egenskaper i tillräckligt hög grad, oftare att finna bland vissa raser.