<< Tillbaka till huvudmeny, Projektet

 

Tillvägagångssätt


 

Inledning

Lunalia, Wendy och Ailanul är tre olika slags hundar med varsin

Standard/varsin beskrivning av såväl mentala som exteriöra egenskaper.

 

Dessa tre har gemensamma nämnare vad gäller vissa egenskaper och inte minst så är de till stor del av samma släkt.

Men de har alla tre varsin inriktning när det kommer till egenskaper (mentala och exteriöra) och en del av deras släktmässiga bakgrund kommer från olika håll.

Dessa två faktorer, men ännu mer den faktorn att de avlas mot olika håll (selektion med skillnader i avelskriterier hos föräldrar och inte minst kombinationen av föräldradjur) gör att dessa 3 har sin egen standard/beskrivning.

 

Att bedriva avel innebär att man avlar för en viss standard, en har en rad kriterier/egenskaper som en selekterar efter.

Det kan röra sig om allt ifrån hur de sociala förmågorna ser ut och hur stort föremålsintresset är till pälsvariant och proportioner i hundens exteriör.

 

För att nå målen, dvs att alla hundar i en viss kull hamnar inom ramen för standarden/beskrivningen krävs följande:

 

Att var och en av föräldrarna har en fenotyp som, i tillräckligt hög grad, motsvarar standard/rasbeskrivning för den rasen/typen av hund som valparna registreras som.

 

Att var och en av föräldrarna har en genotyp, dvs förutom vad de själva visar upp också bär på, egenskaper som hamnar inom ramen för den standard/ rasbeskrivning som är aktuell.

 

Att en kombination av föräldradjur (dvs en mor och en far till en potentiell kull) tillsammans ger en kull där alla valpar hamnar inom ramarna för standard.