Aktuellt/lightblogg

 


 

VIKTIGT:

Till dig som ger din hund fodret PURE NATURAL eller SMAAK

2023-12-02

        

Under den senaste tiden har det förekommit förgiftningar som ibland har lett till död och där man, med varierande säkerhet, kopplat det till fodermärkerna Smaak och Pure Natural.

Båda tillverkas av finska företag som har samma ägare som Arken Zoo Djurbutiker. 

                                  

 

 

Arken Zoo har dragit tillbaka vissa fodervarianter av ena märket men säljer andra fodervarianter och fullt sortiment av det andra märket. I butikerna fanns tills idag inga varningar ens kring de fodervarianterna där man har kunnat göra så pass starka kopplingar att företaget valt att dra tillbaka flera ton hundfoder. 

 

Runt om på nätet är det flera personer som har återberättat sjukdomsförlopp  där det klart framgår att det är högst sannolikt att något av dessa två foder dragit igång förloppet. 

Det rör sig framförallt om hundar som fått behandlas för akuta tillstånd av magkramper, kräkningar och diareer. 

När det gått längre än så har det rört sig om bla förlamningar exempelvis i bakben och i värsta fall död. 

 

Bara för några få dagar sedan startades en fb-grupp "Inte ett djur till", några av de drabbade har haft tur att hitta dit för att kunna finna bekräftelse och stöd i sina historier. 

Självklart kan vi inte veta säkert om vart och en av dessa fall verkligen har en koppling till dessa foder. 

Misstankarna om kopplingen är dock väldigt höga som jag bedömer det. 

Jag vill därför rekommendera alla som använder dessa foder, oavsett batch eller fodervariant, att trappa ut det mot annat foder även om din hund inte har några som helst symtom. 

Läs där i Fb-gruppen eller googla på det för att bilda dig en egen uppfattning om det är så att du ger din hund något av dessa foder.

 

Min djupa besvikelse till Arken Zoo som inte tar sitt ansvar och stoppar dessa foder tills dess att alla analyser, obduktioner mm är färdiga! 

Förstår att det är vinstdrivande företag och det finns väl ingen djurmats-kedja som är så aggressiv som Arken Zoo här i Sverige. 

Men ni personal är toppen! Och det är NU det är dags att ställa er upp och INTE vara lojala mot företaget.

Flera hundar har blivit jättesjuka, ibland hela valpkullar.

Nu är det civilkurrage som gäller!

STÄLL ER UPP så att dessa fodermärken dras tillbaka med omedelbar verkan tills man utrett färdigt! Sälj dem inte för sjutton!! 

Ge oss anledning att lita på att ni finns även för DJUREN