Hem -> Avel ->

De olika rötterna

 

´

Populationen ALW-hundar leder alla tillbaka till olika "huvudrötter" vars namn representeras av den första tiken som blev mamma till den roten/linjen. 

Idag finns två sådana rötter/linjer;

Vintras rot och Heddas rot (Se längre ner)

Den tredje roten  skapas uppskattningsvis runt 2025

De kullarna som finns idag går antingen tillbaka till en av dessa rötter eller till båda.

Det är en oerhört viktig del av avelstrategin att endast en minoritet av kullarna leder tillbaka till båda (så småningom alla) rötterna. i annat fall skulle alla ALW-hundar snabbt bli släkt med varandra.