Hem -> Avel ->

De olika rötterna

 

Heddas rot

Heddas rot startades 2017 när Hedda födde sin första kull.

I dagens läge har denna rot kommit 2 generationer

Följande kullar är komna endast ur Heddas rot:

 

Torda-kullen (Torro x Hedda)                          

Hedolas (Hedda X Legolas)                             

Hedro (Hedda x Perro)