Populationen *

 


                                           Här presenteras populationen från olika vinklar

 

Den totala populationen (alla ALW-kullar som är födda hittills) i siffror

Typ/ ras                               Antal individer         Fördelat på antal kullar  
Lunalia  56 (57*)  10 kullar
Wendy  11 (14`)  2 kullar
Ailanul  12  2 kullar
Totalt  80 (84*)  14 kullar

 

* 4 valpar har fötts stilla varav 3 Wenysar och 1 Lunalia