Populationen

 


                                           Här presenteras populationen från olika vinklar

 

Den totala populationen (alla ALW-kullar som är födda hittills) i siffror

 

 Ras                          Antal individer         Fördelat på antal kullar  
Lunalia  64 (65*)  11 kullar
Wendy  17 (20`)  3 kullar
Ailanul  12  2 kullar
Totalt  95 (99*)  16 kullar

 

* 4 valpar har fötts stilla varav 3 Wenysar och 1 Lunalia