Populationen

 


                                           Här presenteras populationen från olika vinklar

 

Den totala populationen

(alla ALW-hundar som är födda hittills) utifrån ursprung till de olika rötterna)

Populationen ALW-hundar leder alla tillbaka till olika "huvudrötter" vars namn representeras av den första tiken som blev mamma till den roten/linjen. 

Idag finns två sådana rötter/linjer;

Vintras rot och Heddas rot.

Den tredje roten  skapas sannolikt innan år 2030

De kullarna som finns idag går antingen tillbaka till en av dessa två rötter eller till båda.

En tredjedel av populationen (5 av 15 kullar) är släkt med båda rötterna.

För att populationen ska förbli hållbar finns det en övre gräns för hur stor del av den totala populationen  som får vara sprugna av båda rötterna.

Individer som är släkt med båda dessa linjer (vilket i dagsläget innebär att de är släkt med alla ALW-hundar som finns) paras givetvis inte med en annan ALW-hund. 

 

Turse-kullen (Turid x Bamse)                          VINTRAS rot/linje och HEDDAS rot/linje

 

Ruon-kullen (Runa X Tyson)                           VINTRAS rot/linje och HEDDAS rot/linje

 

Ossias-kullen (Ossiana x Texas)                      VINTRAS rot/linje 


Bamerah-kullen 
(Bamse X Verah)                   VINTRAS rot/linje

 

Torda-kullen (Torro x Hedda)                          HEDDAS rot/linje

 

Moris-kullen (Doris X Mozart)                         VINTRAS rot/linje

 

Hedus (Hedda X Fokus)                                  HEDDAS rot/linje

 

Manferah (Manfred X Verah)                           VINTRAS rot/linje och HEDDAS rot/linje

 

Hedolas (Hedda X Legolas)                             HEDDAS rot/linje och VINTRAS rot/linje

 

Hedro (Hedda x Perro)                                   HEDDAS rot/linje  och VINTRAS rot/linje

 

Chera (Chili X Verah)                                     VINTRAS rot/linje           

 

Verli (Verah X Chili)                                        VINTRAS rot/linje

 

Vidas (Vilja X Midas)                                       VINTRAS rot/linje

 

Vizor (Vilja X Izor)                                          VINTRAS rot/linje

 

Vindak (Vintra X Kodak)                                   VINTRAS rot/linje

 

 

Om du vill titta på släktskapet ur ett närmre perspektiv så kan man gå in på respektive kull och se deras stam.

Sidan är under kontruktion varför inte alla kullar är presenterade ännu.

Om du är intresserad av en kull som inte hunnit bli presenterad ännu kan du alltid maila och fråga! Se kontakt >>