<< Tillbaka till huvudmeny för Ailanul

<< Tillbaka till huvudmeny för Lunalia

<< Tillbaka till huvudmeny för Wendy

Hälsa, ALW-hundar

 

Vi väljer att redovisa hälsan för hela populationen ALW-hundar då det ger en mer rättvisande bild dels eftersom alla ALW-hundar kommer från samma rötter och dels för att det reglebundet händer att en hund av den ena sorten blir förälder till en hund av den andra sorten (ex har L:unaliahundar blivit föräldrar till både Ailanul- och Wendyhundar varav dessa faktiskt har majoritdeten av sin kända släkt där)

 

Den första ALW-hunden (en Lunaliahund) föddes 2005
I skrivandets stund (April 2022) finns det 80 st ALW-hundar och dessa är 0-14 år gamla.

Det är en ganska liten grupp för att ännu kunna lämna tillräckligt tillförlitlig statistik, men ändå tillräckligt många att det är värt att presenteravad vi hittills vet om livslängd, defekter med sannolik ärftlig bakgrund samt detaljer som rör vitalitet och reproduktion.

 

Allmän vitalitet 
Det är, för vem som helst som träffat några ALW-hundar, tydligt att den allmänna vitaliteteten är märkbart hög.
De är pigga, rörliga och alerta högt upp i åldrarna.
Den yngsta ALW-hunden som hittills dött var 11 år gammal.

Det händer förstås att de blivit tillfälligt sjuka, ex magsjuka eller tikvalpar som fått UVI, men den absolut vanligaste anledningen till att medlet av ALW-hundar besöker veterinären är för vaccinering eller funktionsmedicinsk testning i samband med utvärdering av populationen (på rutin eller inför att bedöma om hunden i fråga är en potentiell avelshund)


Förekommande sjukdomar/defekter som sannolikt har en åtminstone delvis genetisk bakgrund

Här presenteras de sjukdomar/defekter som har förekommit hos 3 eller fler individer inom populationen:

 

Navelbråck

3 individer har navelbråck av den mildaste formen som inte behöver opereras (bråckport upp till 2 mm).
1 individ med så stor bråckport (drygt 2 cm) att man, i samband med valpbesiktningen, kom fram till att det behövde opereras.
Vi har alltså hittills fått 4 valpar navelbråck.

 

HD (Höftledsdyplasi):

4 individer är diagnosticerade med HD av varierande grad, varav 1 har symtom. I sammanhanget ska säjas att hundarna är röntgade på rutin/ för utvärderings skull.
Mycket förvirrande är att den hunden som har symtom har den mildaste formen av HD medan de med högre grad har levt sina högt upp i åldern utan några som helst symtom.
Vi är i stånd med att överväga andra utvärderingsformer av just höfter och armbågar men fortsätter tillsvidare att röntga på rutin åtminstone vad gäller hundarna av storlekarna medius och major.

 

 

Parning, valpning och förmågan att ta hand om sin avkomma


Könsdrift
Bra drifter (parningsvillighet) hos både tikar och hanar är observerat.
Det är tydligt att tikar ur Vintras linje är mer kräsna än Hedda och det har hänt flera gånger att hanen behövts bytas ut. Det kan såklart störa det praktiska men på längre sikt kan det ses som en fördel att tikarna kan diskriminera. De vet ju saker som inte vi vet.

 

Dräktighet
Det har varken hänt oftare eller mer sällan än vad den allmänna statistiken talar om att en tik paras i (förmodat) rätt tid men inte blir dräktig. Så där finns varken något önskat eller oönskat att nämna.

Dräktigheterna har vart inom vad som räknas som normalt och tikarna har fått vara aktiva tills de själva visar att de vill börja boa sig inför förlossningen

 

Förlossningar
Den första ALW-hunden (en Lunaliahund) är född genom kejsarsnitt, men där var modern inte en ALW-hund.
Utöver det är vi, hittills, förskonade med att hundarna kan föda normalt utan större komplikationer.
En kull har hittills fötts så tidig att den räknades som prematur. Det är oklart varför den föddes så tidigt

 

Valpdödlighet

I begreppet "valpdödlighet" räknas valpar som dör alltifrån under förlossningen till upp till 2 veckors ålder.
Vi har haft 4 valpar som dör under förlossningen, det har i alla fallen rört sig om att fosterhinnan har brustit för tidigt.
Ingen ALW-hund som har fötts levande har hittills dött som valpar.
Detta ska sättas i relation till att den allmänna valpdödligheten (valpar upp till 2 veckors ålder) hos tamhunden i västvärlden uppskattas vara mellan 20-30% (beroende på vart man söker efter källor).

 

Förmåga att ta hand om valpar

Vi har hittills sett en mycket god förmåga hos mödrarna att ta hand om sina valpar.
Det har även fungerat att introducera fostervalpar som då fått minst lika god omvårdnad.
Så där har vi verkligen haft tur.


Livslängd

Att räkna ut medellivslängd är idag svårt dels pga av otillräckligt antal individer och att projektet är förhållandevist ungt varav en majoritet av de hundar som idag lever är "i sin bästa ålder".

Bland de ALW-hundar som finns idag ( April 2022) har fyra hundar hunnit gå vidare.

Vilja blev 13 år

Elsa blev 11 år

Bodil blev 12 år

Elliot blev 14 år

I sammanhanget ska säjas att vi har förlorat kontakten med 5 av de 80 ALW-hundarna som finns idag och att det alltså kan vara så att hundar dött utan vår vetskap.


Denna redovisning av hälsa, vitalitet, livslängd osv uppdaterades senast 22-04-29 och vi uppdaterar den vanligtvis åtminstone en gång per år.