<< Tillbaka till menyn, Genetik

De olika arvsgångarna


 

 

Vad är en arvsgång?

Anlagen för en viss egenskap förekommer alltid i par. Det ena anlaget i paret kommer alltid från mamman och det andra kommer alltid från pappan.

Ibland så har anlagen i ett anlagspar samma information och behöver då inte ”komma överens” om vilken av anlaget som ska få bestämma/ ge sig i uttryck hos hunden.

I andra fall bär de på olika information och då behöver det finnas en strategi och en regel som bestämmer exempelvis vilket av anlagen som ska komma i uttryck, om endast det ena ska göra det, om båda ska göra det och i sådana fall i vilken grad.

 

Olika egenskaper har lite olika struktur/regler om hur denna överenskommelse inom anlagsparen ska se ut.

Exempelvis, när det kommer till storlek så går de två anlagen halva vägen var så att båda anlagen i anlagsparet får uttrycka sig lika mycket. När det istället kommer till om hunden ska bli svart eller chokladbrun (om hunden i fråga har ett anlag i ett anlag som säjer att den ska bli svart men det andra anlaget säjer att den ska bli chokladbrun) så är det det svarta anlaget som får uttrycka sig fullt och det bruna anlaget får stå tillbaka.

 

Dessa olika regler/strukturer/ överenskommelser, dvs om man ska ha en strikt hierarki där ett av anlagen tar över, om man ska gå halva vägen var, om man ska samarbeta med även andra anlagspar eller annat kallar vi för arvsgångar.

När vi talar om arvsgångar så talar vi om hur en viss egenskap nedärvs. Alla egenskaper nedärvs inte på samma sätt.

Insyn i vilka egenskaper som nedärvs på vilket sätt, dvs vilka egenskaper som använder sig av vilken arvsgång är en stor hjälp när vi ska kunna förutsäga hur en kull blir.

 

I menyn uppe till vänster kan du klicka på respektive arvsgång för att läsa om dem och få exempel på vilken arvsgång vilka egenskaper har.