Hem -> Avel ->

Hundar som hittills använts i avel inom projektet

Antalet kullar per hund i den effektiva populationen

Hittills (senast uppdaterat i Feb 2023) har vi använt 21 hundar i avel fördelat på 15 kullar.

Av dessa har tikarna har fått i snitt 1.9 Kullar och hanarna i snitt 1.5 kullar.

Ambitionen är att snittet ska vara max 3 kullar per tik (i snitt) och max 2 per hane (i snitt)

Detta för att ha en så stor effektiv population (i förhållande till den faktiska populationen) som möjligt.

Vi har egentligen inte lika stort behov av det som om det vore en sluten population men att hålla den effetiva populationen bred är ett sätt att slippa förlora stora delar av populationen ifall vi skulle få in en genetisk betingad defekt/sjukdom i en grad eller form där man inte skulle våga avla ens på friska syskon. Vi vill inte kompromissa mellan att bli av med stora delar av populationen och att avla på hundar från kullar där man, med handen på hjärtat, egentligen tycker att det vore en för riskfylld sak att göra. 

Det är helt enkelt en förebyggande åtgärd att hålla kullgenomsnittet per hund låg.