Under hösten 2021-Våren 2022 planerar vi att para Runa och/eller Ossiana (Jackie)  

Jag kommer att presentera dem och respektive hanhund närmre vartefter planerna tar form (jag har inte hel bestämt vilken hanhund som ska gå till vem. Väntar på Embark-tester mm). 

 

Tillsvidare kan ni se deras röntgenresultat här: 

 

Runa >>

 

Ossiana >>

 

Det kan ev finnas en och annan valp tillgänglig här beroende på om jag parar den ena eller båda, hur många valpar det blir osv. Kan inte närmre än så i dagsläget.