AILANUL   LUNALIA  WENDY

ALW är ett svenskt avelsprojekt som bygger populationen av 3 olika hundar: AilanulLunalia och Wendy

Projektet bedrivs helt oberoende av exempelvis SKK/FCI och så kommer det vara även fortsättningsvis.

Det mest karraktäriska för hur dessa raser tas fram är att stamböckerna är öppna och att de kommer förbli öppna. 

 

 

Avel inom sluten population är inte längre nödvändig. Detta eftersom det idag finns  så mycket kunskaper om arvsgången hos olika egenskaper (mentala, exteriöra, hälsomässiga) samt metoder för funktionsmedicinsk testning (ex röntgen, ögolysning och inte minst DNA-testning. Det är, med andra ord, fullt möjligt att avla mot en standard utan att kompromissa med den genetiska variationen som behövs för att tamhunden inte ska fortsätta bli sjukare och sjukare.

Den teoretiska delen av detta projekt föddes 1994 då jag fortfarande avlade inom sluten population (Skk-registrerad ras). 

Den  praktiska/fysiska delen av projektet började 2005 då den första Lunaliahunden föddes. '

Runt 2017 föddes tanken på att , med Lunaliahunden som största rot, bygga ytterligare 2 populationer med en annan inriktning. 

2020 föddes den första Wendyn och 2022 föddes den första Ailanulen. 

 

 Avelsprojekt Hundavel                                        

Senast uppdaterat

Planer för 2023 >>

2023-01-05

FAQ: Vad kostar en ALW-hund? >>

2022-04-23

Hälsa (uppdaterad) >>

2022-04-14

Bilder på Audi >>

2022-04-10

Bilder på Nils >>

2021-12-01

En beskrivning av de olika arvgångarna >>

2021-07-18